“Doe eens gek” Zei ik vanmorgen tegen mezelf toen ik Google ditmaal als “HET boek met alle antwoorden wilde gebruiken”. De vraag die ik stelde was:

‘Wat is echt Westers?’

Deze vraag kwam niet zomaar uit het niets opborrelen, eergisteren was ik op zoek geweest naar de betekenis van Yin Yang en daaruit maakte ik onder andere op dat Chinezen (waar de oorsprong van Yin Yang ligt, binnen de TAO) beschrijven en verklaren en Westerlingen alles in hokjes stoppen.

Op de eerste pagina in Google was het meteen raak en belandde ik in een verhaal over ontworteling van de Westerse samenleving, welke geplaatst is op een ietwat vage Belgische website over spiritualiteit.

Het beginstukje van dit verhaal, geschreven door Rogier, wil ik graag citeren:

‘Als Westerling ben ik ontworteld. Dit is eerder een vaststelling dan wel een stelling.
Zijn alle Westerlingen ontworteld? Ik denk van wel, maar niet alle mensen die in het Westen leven zijn “echte Westerlingen”.

Je kunt het vergelijken met de stelling: “niet alle mannen zijn echte mannen” alsook “niet alle vrouwen echte vrouwen zijn”.
Wat wij doorgaans onder “echte mannen” en “echte vrouwen” verstaan, zijn personen die vrij extreem mannelijk of vrij extreem vrouwelijk zijn.

“Echte Westerlingen” hebben iets vrij extreems, wat met ontworteling rechtstreeks in verband staat.

Een voorbeeld. Iedereen kent de uitspraak “sport is goed (voor lichaam en geest)”. Dit trekken we dan rechtlijnig door en we aanbidden de hoogste vorm van sport, met name topsport. Kim Clijsters weet al lang dat topsport ronduit slecht is voor het lichaam. Alle topsporters en iedereen met een beetje gezond verstand weet dit, maar slechts weinigen geven dit openlijk toe. Topsport heeft iets extreems, en is helemaal niet goed voor het lichaam.

Wat loopt er mis? Onze ontworteling heeft ervoor gezorgd dat we het zoeken naar evenwicht, in het eigen centrum blijven, kwijt zijn. In oude culturen was maat houden een heel belangrijk gegeven, bij ons wordt het midden houden als dunnetjes beschouwd. Wil iets de aandacht trekken, dan moet het buiten het gewone liggen (denk bijvoorbeeld aan aandacht trekken via spotjes, reclame, flitsende aankondigingen op TV, of weet ik veel). Weg met het gewone! Hoe kan ik vandaag nog origineel uit de hoek komen? Met origineel wordt dan meestal nog gedurfd bedoeld ook, wat iets extreems heeft. Wat dacht u van een hoofdtransplantatie? Dat is -momenteel nog- echt origineel! Voor velen moeten attracties zeer gewaagd zijn om nog aantrekkingskracht te hebben, maar het risico dat het misloopt moet wel (bijna) nul zijn. Extremisme draagt altijd sterke dualiteit in zich. Terloops: wil je een originele persoonlijkheid? Weet u waar u hiervoor terecht kunt? Nee? Bij de kapper. Een kapsalon had (en misschien nog altijd) als slogan:

Uw persoonlijkheid,
onze zorg.

Dit weet je dan ook weer. Voor persoonlijkheid bij de kapper. Voor hoofdtransplantatie, dat weet ik niet, dat moet je opzoeken op internet. Voor iets écht origineels? Dat moet je zeker niet opzoeken, want iets dat je kan vinden bestaat reeds. Probleem!

Ik erger me vaak aan de schreeuwende reclame die de mens doelbewust uit evenwicht trekt. Hierdoor neemt de ontworteling nog toe, en komen we in een spiraal terecht van extreem tot nog extremer. En waarom? Het is zeker zo dat er heel wat belangen mee gemoeid zijn, die dan via het zo aanbeden Ego aangesproken worden. Reclamemensen bijvoorbeeld weten maar al te goed dat mensen die (ver) uit evenwicht zijn, veel gemakkelijker te manipuleren zijn, dan mensen die zichzelf blijven. Wie kiest wat we nodig hebben: ons ego of ons diepere wezen? Het ego wil altijd maar meer (en is dan ook door deze behoefte sterk beïnvloedbaar).

Het komt me voor dat we momenteel zo extremistisch bezig zijn, dat we omslaan in het tegendeel. Vermoedelijk is binnen de 10 jaar onze Westerse samenleving niet meer Westers (of toch niet in de betekenis dat we in de 19de en 20ste eeuw aan het begrip “Westers” gaven). Mogelijks is nog niet iedereen ervan overtuigd dat de Westerse mens vrij vergaand ontworteld is.’

Waar ik zelf nu (spontaan) aan denk is dat we aan veel betekenissen uit de Oosterse cultuur geen Westerse rechtlijnige verklaring kunnen geven. Zoals de TAO, wat onterecht als levensbeschouwing of als godsdienst wordt omschreven. Hey…. wéér zo’n hokje!

Ik heb me zeker nog niet verdiept in de TAO, ik krijg veel mee van Elco, die er heel veel over heeft gelezen en voelt wat TAO is. Want TAO moet je voelen, als er 1 ding wel geworteld is dan is dat je gevoel, en dat ligt buiten de grenzen van alle hokjes!

Het verhaal dat ik heb geciteerd gaat verder en kan je verder lezen als je dat wilt op:
http://www.delantaarn.be/rd/nr.php?nr=575#top